ingela ohrstedt

arkitekt

Arkitekten arbetar tillsammans med och för människor. Hus och byggda miljöer ska uppfylla mänskliga behov av alla slag, praktiska och känslomässiga.

Plats, funktion, teknik och estetik ska smälta samman till en meningsfull form med rikt innehåll. Form och innehåll som ger mer än summan av alla krav och önskemål. Form som överraskar och stimulerar.

Vi medverkar i projekt i olika skeden; idé, detaljplan, förverkligande och i olika roller; planarkitekt, arkitekt och projekteringsledare.

Företaget bildades 1993 i namnet ingela ohrstedt arkitektkontor AB.

Från februari 2010 heter företaget ohrstedt arkitekter AB  och innehåller nu två företag:

ingela ohrstedt arkitekt 

och

peter ohrstedt projektutveckling

gå vidare till:

 

>>peter ohrstedt projektutveckling

ohrstedt arkitekter ab